Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 219 roku obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia. Limit uprawniający do zwolnienia to uzyskane dochody nie przekraczające w skali roku kwoty 85 528 złotych. Biorąc pod uwagę, że od dnia wejścia w życie przepisów do końca 2019 r. pozostało 5 miesięcy kwota ta w roku 2019 […]