Podzielona Płatność „Split Payment”

Podzielona Płatność „Split Payment” Kolejnym pomysłem rządu, mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego jest mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Split Payment dotyczyć będzie jedynie przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. W jaki sposób będzie funkcjonować mechanizm Split payment? Mechanizm […]