Paragon nie będzie podstawą do wystawienia faktury

Dotychczasową praktyką było to, że przedsiębiorcy dokonujący zakupu brali od sprzedawcy paragon fiskalny a kolejno w późniejszym terminie prosili o wystawienie faktury VAT. Praktyka ta obecnie ulega zmianie, gdyż ustawodawca od 1 stycznia 2020 roku ogranicza taką możliwość. Zatem, od dnia w wejścia w życie nowych przepisów  przedsiębiorca zmuszony będzie zdecydować czy dokonywane zakupy będą […]

Biała lista podatników VAT i rachunek firmowy

Od 1 września 2019 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w podatkach.  Począwszy od tego dnia, każdy przedsiębiorca powinien posiadać w banku rachunek firmowy. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego powinien go założyć, a następnie zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego poprzez aktualizację CEIDG lub NIP-8. Od 1 września 2019 roku powstanie tzw. biała lista […]

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia 2018 roku, zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane jedynie elektronicznie (tzw. e-zwolnienia). W jaki sposób będzie funkcjonować nowy system? Lekarz nie wystawi nam już papierowego zwolnienia, a wprowadzi dane do elektronicznego systemu ZUS. Jest to dla pacjenta jak i również pracodawcy duże udogodnienie ponieważ można w ten sposób pozbyć się kłopotliwego przesyłania oraz […]

JPK_VATKsięgowa Miechów

Czym jest JPK VAT ? JPK_VAT to nic innego jak zestaw informacji o Twoich zakupach oraz sprzedaży. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT twoim obowiązkiem jest przesłanie pliku kontrolnego w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni JPK_VAT. Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek przesłania JPK_VAT. Osoby zwolnione od podatku od towarów i usług nie […]

Podzielona Płatność „Split Payment”

Podzielona Płatność „Split Payment” Kolejnym pomysłem rządu, mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego jest mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Split Payment dotyczyć będzie jedynie przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. W jaki sposób będzie funkcjonować mechanizm Split payment? Mechanizm […]

Zwolnienie z ZUS, czyli ulga na start

Zwolnienie z ZUS, czyli ulga na start Począwszy od 30 kwietnia 2018 roku osoba, która zakłada działalność gospodarczą,  może wybrać 6 – miesięczne zwolnienie ze składek ZUS, czyli tak zwaną ulgę na start. Warto tutaj zaznaczyć, że nie jest to obowiązek. Każdy przedsiębiorca może dobrowolnie zdecydować o skorzystaniu z ulgi. Na czym więc polega zwolnienie […]