Polityka Prywatności

I. Klauzula Informacyjna RODO

 1. Operatorem Strony Internetowej: www.biuroinvesto.pl jak również Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Biuro Rachunkowe INVESTO Beata Grabowska z siedzibą na ul. Marii Konopnickiej 5, 32-200 Miechów, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 6443410533oraz numer REGON – 380148490.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej powyższe żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 6. Użytkownik może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@biuroinvesto.pl.
 7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca. 
 8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji 

 1. Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Strony Internetowej przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. 
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową.

 III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

 1. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.
 2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

IV. Polityka plików „cookies” 

 1. Operator Strony Internetowej przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików „cookies“.
 2. Pliki „cookies“ nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie internetowej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
  1. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika, co ułatwia korzystanie ze Strony Internetowej,
  2. tworzenie statystyk,
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google (profilowanie).
 4. Operator Strony Internetowej wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Strony Internetowej. 
 5. Operator Strony Internetowej wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. 
 6. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 7. Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzytsanie z niektórych funkcji Strony Internetowej.