Oferta

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Analizy finansowe
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie zeznań rocznych CIT-8
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie dokumentacji KRS
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz rozliczeń wewnątrzunijnych – VAT- UE
 • Rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT
 • Płace i kadry, w tym listy płac
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS
 • Rozliczanie delegacji służbowych
 • Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Pomoc przy zakładaniu firmy
 • VAT w rolnictwie
 • Usługi dodatkowe wedle potrzeb klienta