Krajowy system e-faktur (KSeF)

8 listopada 2023

Krajowy system e-faktur (KSeF)
Krajowy system e-faktur (KSeF)

Zainteresuj się KSeF już teraz!

Od 1 lipca 2024 roku każda firma będzie zobowiązana do korzystania z aplikacji KSeF. Wdrożenie systemu KSeF do firm będzie procesem wymagającym czasu i zaangażowania ze strony podatników. Przygotowanie się na te rewolucyjne zmiany, które wpłyną na organizację pracy firm, jest kluczowe. Każdy podatnik będzie musiał indywidualnie zbadać te zmiany i dostosować się do nich. Niektórzy będą musieli zakupić oprogramowanie do wystawiania faktur, a następnie zintegrować je z systemem KSeF, czy to samodzielnie, czy przy wsparciu informatyka. Dla tych, którzy nie chcą inwestować w płatne oprogramowanie, dostępna będzie bezpłatna aplikacja KSeF.

Kolejnym wyzwaniem będzie proces uwierzytelnienia i nadawania odpowiednich uprawnień. Spółki, stowarzyszenia i fundacje będą zobligowane do złożenia stosownego zawiadomienia w Urzędzie Skarbowym, co często będzie wymagać czasu na dopełnienie formalności.

Warto zauważyć, że wielu podatników ma zagranicznych odbiorców, którzy nie będą mieli dostępu do KSeF. Jak w takim przypadku przekazywać im faktury, aby nadal spełniać obowiązujące przepisy? Co robić w przypadku awarii systemu? Na te i inne pytania warto znaleźć odpowiedzi przed 1 lipca 2024 roku. Dlatego już teraz zachęcamy do wypróbowania wersji testowej KSeF, która pozwoli poznać nowy sposób wystawiania i odbierania faktur. Zachęcamy również do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat KSeF zawartymi w poniższym materiale.

Biuro rachunkowe a KSeF

Dla biur rachunkowych, wprowadzenie KSeF oznacza znaczną zmianę, która wymaga gruntownej transformacji w sposobie pracy, a także zaangażowania pracowników i właścicieli biur. Na samym początku wdrażania nowego systemu kluczowa staje się współpraca biura z klientami. Skuteczne uzyskanie dostępu do KSeF, indywidualne ustalanie procedur związanych z dostarczaniem i odbieraniem dokumentów, a także skuteczna weryfikacja dokumentów i identyfikacja faktur wymagających księgowania stanowią wyzwanie.

Opis faktur i ich weryfikacja odgrywają ważną rolę, ponieważ biura rachunkowe nie będą ponosić odpowiedzialności za wybór faktur do uwzględnienia w ewidencji księgowej. Po uzyskaniu dostępu do KSeF, biura będą miały możliwość wglądu do faktur sprzedażowych i zakupowych, nawet tych, których podatnik nie zamierza uwzględniać w księgach.

Zagrożenia i trudności KSeF

Nowy system ma swoje korzyści, ale nie można ignorować potencjalnych wad. Istnieje ryzyko otrzymywania faktur wystawionych przez dostawców przez pomyłkę, co może prowadzić do księgowania faktur, które nie są właściwe lub faktur, które nie były przeznaczone do zaksięgowania. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość otrzymywania faktur w celach oszustwa. Minusem jest brak możliwości cofnięcia faktury w celu jej poprawienia. W takim przypadku konieczne jest wystawienie faktury korygującej, a oryginalną fakturę uznaje się za wystawioną w dacie jej zapisu w systemie KSeF.

Od kiedy obowiązuje KseF?

1 lipca 2024 r. to ostateczny termin wejścia w życie KSeF. Od tego dnia faktury w wersji papierowej staną się przeszłością. Każdy podatnik będzie wystawiał i odbierał faktury za pośrednictwem swojego indywidualnego konta w systemie KSeF.


Podatnik VAT czynnyPodatnik VAT zwolniony
Sprzedaż (wystawienie faktur przez KSeF)1.07.2024 rok1.01.2025 rok
Zakup (odbieranie faktur przez KSeF)1.07.2024 rok1.07.2024 rok

Definicja podatnika obejmuje:

Obowiązek wystawiania e-faktur będzie obowiązywać podatników i dotyczy tylko firm, nie konsumentów. Podatnikiem można nazwać:

 1. Podatnika zarejestrowanego na białej liście VAT jako „podatnik VAT czynny”.
 2. Podatnika zarejestrowanego na białej liście VAT jako „podatnik VAT zwolniony”.
 3. Podatnika korzystającego ze zwolnienia do 200 tys. zł, który nie jest zarejestrowany do VAT.
 4. Osobę fizyczną czerpiącą zysk z wynajmu, na przykład wynajmującą mieszkanie lub grunt pod reklamę.

Czym jest krajowy system e-Faktur (KSeF)?

Krótko mówiąc, KSeF to system teleinformatyczny, który umożliwia podatnikowi:

 1. Nadawanie, zmienianie lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF.
 2. Wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej.
 3. Odbieranie faktur w formie ustrukturyzowanej.

System ten pozwala również na przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i wysyłanie e-faktur do Ministerstwa Finansów.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

To jest faktura elektroniczna, czyli e-faktura, wystawiona za pomocą systemu KSeF i opatrzona unikalnym numerem identyfikacyjnym w tym systemie. Faktura ta jest zapisana w formacie XML.

Szczególne typy faktur a KSeF

Rodzaj fakturyOkres do 30/06/2024Od 1/07 do 31/12/2024Od 01/01/2025
Paragon fiskalny do 450 złotych brutto z numerem NIP nabywcy (faktura uproszczona)Stanowi fakturę – zgodnie z przepisamiStanowi fakturęNie stanowi faktury – do paragonu należy zażądać e – faktury
Faktura z kasy fiskalnej z pełna nazwą i adresem nabywcy (wąska faktura) np. na stacjach paliwStanowi fakturę – zgodnie z przepisamiStanowi fakturęLikwidacja takich faktur
Nota korygującaMożna wystawiaćLikwidacja not korygujących od 1 lipca 2024 r. Skorygowanie błędu może się odbyć wyłącznie poprzez fakturę korygującą.
Duplikat do e – FakturyMożna wystawiaćBędzie można wystawiać duplikaty do faktur, które będą wystawiane poza KSeF.
Faktura VAT RRNie ma mozliwości wystawiania jako e – FakturaFaktury VAT RR i korekty faktur VAT RR będą mogły być wystawiane w KSeF, jeśli rolnik ryczałtowy wyrazi na to zgodę.
W systemie KSeF nie istnieje możliwość anulowania faktury po jej wystawieniu. Jeśli zostanie wystawiona błędna faktura, to zamiast anulować ją, należy dokonać jej korekty poprzez wystawienie faktury korygującej. Korekta faktury jest rozwiązaniem w przypadku popełnienia błędu lub konieczności dokonania zmian w fakturze, które zostały już przesłane do KSeF. Proces korekty faktury w KSeF polega na wystawieniu nowej faktury korygującej, w której określone są zmiany i poprawki w stosunku do oryginalnej faktury. Faktura korygująca musi odnosić się do konkretnego numeru identyfikacyjnego oryginalnej faktury, co pozwala na powiązanie korekty z pierwotną transakcją. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzać i weryfikować faktury przed ich przesłaniem do KSeF, aby uniknąć konieczności wystawiania korekt. W przypadku, gdy faktura trafi już do KSeF, konieczne będzie wystawienie odpowiedniej faktury korygującej w celu poprawienia błędów lub dokonania niezbędnych zmian.

Kto nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF?

Lp.
1Podatnik, który wystawia faktury dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
2Jesli wystawia się: bilety jednorazowe za przejazd pociągiem bilety za przejazd autobusem bilety za przejazd płatną autostradą lub świadczy usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego (te faktury/bilety nie są w KSeF – księgujemy je w normalnej formie)
3Jeśli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej w Polsce np. podatnik niemicki sprzedaje do polskiej firmy – nie ma obowiązku wejścia do KSeF
4Podatnik, który korzysta z procedur szczególnych: WSTO, SOTI – nie ma obowiązku KSeF
5Firma zagraniczna z polskim VAT – nie ma obowiązku wejścia do KSeF – ale może. Jeśli nie wejdzie do KSeF to należy zastanowić się w jaki sposób należy fakturę przekazać
6Biblioteki, fundacje, stowarzyszenia – nie ma obowiązku wejście do KSeF. Ale w celu odbioru faktur należy wejść do KSeF.
7Wystawianie faktur wewnętrznych odbywa się poza KSeF
8Załączniki do faktur będą poza KSeF. Załączniki będą odbierane poza KSeF. Sprzedawca udostępni załączniki poza KSeF.
9Faktury pro forma – będą istniały poza KSeF.
10UWAGA: faktury wystawiane z zagranicznym VAT w ramach procedury OSS będą objęte obowiązkiem KSeF

Sprzedaż dla odbiorców zagranicznych a KSeF

Dla odbiorców zagranicznych, którzy nie będą mieli dostępu do KSeF, sprzedawcy będą nadal wystawiać e-faktury za pomocą systemu KSeF. Po wystawieniu takiej e-faktury, sprzedawca będzie musiał przekazać wizualizację tej faktury odbiorcy zagranicznemu w sposób uzgodniony z nim, na przykład za pomocą e-maila.

Przekazanie wizualizacji e-faktury może obejmować wysłanie jej w formie pliku PDF lub innych odpowiednich formatów w zależności od uzgodnień między stronami. Warto, aby warunki dostarczenia wizualizacji faktury zostały uregulowane w umowie lub innych ustaleniach między sprzedawcą a zagranicznym odbiorcą.

Warto również zwrócić uwagę, że e-faktura wystawiona w systemie KSeF będzie zawierała strukturę danych umożliwiającą weryfikację, a w przypadku jej przesyłki do odbiorcy zagranicznego, zachowanie tej struktury danych jest kluczowe.

Obowiązek oznaczania wizualizacji faktury (KOD QR)

W przypadku korzystania z faktury ustrukturyzowanej poza systemem KSeF, na przykład podczas przesyłania wizualizacji faktury do odbiorcy, podatnik będzie zobowiązany do oznaczenia faktury w sposób, który umożliwi weryfikację zawartych w niej danych. Oznaczenie to będzie polegać na umieszczeniu na wizualizacji faktury specjalnego kodu QR.

Ten kod QR będzie mógł być wygenerowany za pomocą systemu KSeF, wykorzystując numer KSeF i treść faktury, lub zostanie nadany przez program do wystawiania faktur. Jego obecność na wizualizacji faktury pozwoli na szybką i efektywną weryfikację faktury przez odbiorcę.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą, nabywca, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, będzie miał możliwość zwolnienia wystawcy faktury z obowiązku oznaczania wizualizacji kodem QR. Ta opcja może okazać się przydatna, szczególnie gdy faktury są przesyłane do nabywców z zagranicy.

Faktury zaliczkowe i końcowe a KSeF

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 września 2023 r. istnieje możliwość wystawienia faktury końcowej bez konieczności wystawiania faktury zaliczkowej pod pewnymi warunkami

 1. Zaliczka i faktura końcowa muszą być wystawione w tym samym miesiącu.
 2. Faktura końcowa musi zawierać datę sprzedaży oraz datę otrzymania zaliczki.

Należy jednak pamiętać, że nie można pominąć faktury zaliczkowej w następujących sytuacjach:

 1. W przypadku świadczenia usług budowlanych.
 2. Przy sprzedaży książek.
 3. Przy sprzedaży gazet.
 4. Przy sprzedaży czasopism.
 5. W przypadku usług drukowania książek.
 6. Gdy faktura sprzedaży miałaby zostać wystawiona przed rzeczywistą datą sprzedaży.

W tych konkretnych przypadkach wystawienie faktury zaliczkowej jest obowiązkowe.

Dostęp do KSeF

Aby zacząć korzystać z KSeF należy się uwierzytelnić. Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą:

Kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Kwalifikowanej pieczęci elektronicznej
Podpisu zaufanego
Przypadek szczególny: podpis elektroniczny bez NIP & PESEL. Zgłaszamy tzw. odcisk palca podpisu za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA, w celu przypisania podpisu do danego podatnika.

Kolejnym krokiem jest nadanie uprawnień do korzystania z systemu:

Uprawnienia pierwotne (właścicielskie):
Osoby fizyczne (JDG)Nie są osobami fizycznymi (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia)
-Podatnik prowadzący JDG ma automatycznie przypisane uprawnienia do systemu KSeF. Aby uzyskać dostęp, wystarczy zalogować się bezpośrednio do KSeF. Nie ma konieczności składania jakichkolwiek zgłoszeń do Urzędu Skarbowego.
-Podatnik ma możliwość przekazania uprawnień dalszym osobom.
Automatycznie przypisane uprawnienia nie występują. Aby uzyskać dostęp do systemu KSeF, podatnik musi przypisać uprawnienia do konkretnej osoby fizycznej (przedstawiciela) za pomocą zawiadomienia ZAW-FA, które należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Alternatywnie, uprawnienia można przypisać za pomocą pieczęci kwalifikowanej z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), przy czym nie jest konieczne zgłaszanie pieczęci w Urzędzie Skarbowym. Poprzez zawiadomienie ZAW-FA wskazuje się osobę fizyczną, która będzie uprawniona do korzystania z KSeF w imieniu podatnika. Ta osoba ma możliwość nadawania dalszych uprawnień elektronicznie w ramach systemu KSeF.

Jak przebiega proces wystawienia e -Faktury w KSeF

 1. Założenie konta w KSeF.
 2. Wystawienie szablonu faktury w programie do wystawiania faktur.
 3. Przesłanie szablonów faktur do KSeF za pomocą interfejsu API przez osobę uprawnioną.
 4. Zarejestrowanie faktury w KSeF w momencie jej wpływu.
 5. Weryfikacja poprawności faktury oraz nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego.
 6. Otrzymanie e-faktury za pośrednictwem KSeF.
 7. Dostęp do e-faktury po zalogowaniu się do KSeF przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
 8. E-fakturę uznaje się za wystawioną w dacie jej wpływu do KSeF.

W jaki sposób odbywa się przesyłanie faktur do KSeF

Mamy do dyspozycji dwa sposoby przesyłania e-faktur do KSeF. Pierwszym z nich jest wysyłka faktur w formie jednej paczki XML, nazywanej również wysyłką wsadową. Jest to najszybsza metoda dostarczania faktur, jednak obarczona wysokim ryzykiem. Jeżeli w paczce znajdzie się choć jedna błędna faktura, system odrzuci całą paczkę bez wskazania dokładnie, która faktura jest problematyczna.Obecnie preferowanym rozwiązaniem jest wysyłka pojedynczych faktur do KSeF. Ta metoda pozwala na indywidualne przesyłanie każdej faktury. W razie wystąpienia błędu w jednej fakturze, reszta nie zostanie odrzucona, co sprawia, że jest to bezpieczniejsza opcja.

Podatnik a awaria KSeF

Lp
Awaria w KSeF może być spowodowana:
1awaria KSeF
(przerwa)
W przypadku wystąpienia awarii, podatnicy nadal wystawiają faktury elektroniczne zgodnie ze schematem XML. Faktury wystawione w okresie awarii są udostępniane nabywcom w sposób uzgodniony, na przykład za pośrednictwem e-maila. Warto zaznaczyć, że faktury wystawione w okresie awarii i udostępniane nabywcom poza KSeF muszą być oznaczone specjalnym kodem QR, który jest inny niż ten używany do wizualizacji e-faktur wystawionych poza KSeF. Jeśli w okresie awarii zostanie wystawiona faktura sprzedaży i będzie potrzeba wystawienia faktury korygującej do niej, to faktura korygująca będzie mogła zostać wystawiona dopiero po przesłaniu faktury sprzedaży do KSeF i nadaniu jej numeru KSeF. Po zakończeniu okresu awarii, w ciągu 7 dni roboczych, podatnicy mają obowiązek przesłać faktury elektroniczne, które zostały wystawione w okresie awarii, do KSeF w celu nadania im numerów KSeF.”
2niedostępnością KSeF
(prace serwisowe)

Podczas występowania awarii konieczne jest nadal wystawianie faktur elektronicznych zgodnych ze schematem XML. Faktury te należy udostępniać nabywcom w uzgodniony sposób, na przykład za pomocą e-maila. Faktury wystawione w okresie awarii, które są udostępniane nabywcom poza KSeF, muszą być oznaczone specjalnym kodem QR. Ten kod QR będzie inny niż ten używany do wizualizacji e-faktur wystawianych poza KSeF. Nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia wystawienia faktury, podatnicy mają obowiązek przesłać faktury elektroniczne, które zostały wystawione w okresie awarii, do KSeF, aby nadano im numery KSeF. W przypadku wystawienia faktury sprzedaży w okresie awarii i potrzeby wystawienia faktury korygującej do niej, faktura korygująca będzie mogła zostać wystawiona dopiero po przesłaniu faktury sprzedaży do KSeF i nadaniu jej numeru KSeF. Regulacje dotyczące daty wystawienia faktur i daty ich otrzymania w okresie awarii są analogiczne do tych obowiązujących w przypadku awarii KSeF.
3awaria, która wystąpiła po stronie podatnika

Przelewy za e – Faktury

LpPrzelewy za e- FakturyPrzelewy MPP za e – Faktury
1Obowiązek podania numeru KSeF tej faktury w tytule przelewu.W przypadku dokonywania pojedynczego przelewu MPP za e-fakturę, będzie konieczne podanie numeru KSeF tej e-faktury w komunikacie przelewu.
2W sytuacji, gdy dokonujemy przelewu za kilka faktur i nie możemy podać wszystkich numerów KSeF w tytule przelewu, należy podać identyfikator zbiorczy, który zostanie wygenerowany przez podatnika za pomocą swojego programu podłączonego do KSeF.Będzie możliwe wykonanie zbiorczego przelewu MPP za więcej niż jedną e-Fakturę.
3
Odbiorca będzie miał możliwość dowolnego wyboru, za które e-Faktury chce dokonać zbiorczego przelewu. Jednak wybór będzie ograniczony do okresu miesiąca, czyli pomiędzy dniem wystawienia pierwszej i ostatniej e-Faktury, za które ma być wykonany zbiorczy przelew. Okres ten nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.
4
W przypadku zbiorczego przelewu MPP będzie konieczne podanie w komunikacie przelewu identyfikatora zbiorczego nadanego dla tych e-Faktur w KSeF.
5
Przepisy nadal będą zabraniać wykonywania zbiorczych przelewów MPP za wybrane faktury wystawione poza KSeF.

Kurs waluty a KSeF

LpBrak awarii – opóźnienie w wysyłce faktury do KSeFBrak awarii – dłuższe opóźnienie

Faktura została wystawiona 2.07.2024 (P1 – 2.07.2024). Wysyłka faktury ze względu na opóźnienia nastąpiła do KSeF dnia 3.07.2024 r. Data wystawienia faktury = 3.07.2024 = nr KSeF: NIP-3.07.2024.xxx
Od 1 lipca 2024 rok można wybrać kurs, który zastosujemy na fakturze: ▪ Zasada ogólna (art. 31a ust. 1) – kurs z dnia 2.07.2024 r. z dnia poprzedzającego datę wystawienia e-Faktury ▪ Opcja (art. 31a ust. 1a) – kurs z dnia 1.07.2024 r., tj. z dnia poprzedzającego datę z P1
Faktura została wystawiona 5.07.2024 (piątek) (P1 – 5.07.2024). Wysyłka faktury do KSeF nastąpiła dnia 8.07.2024 r. (poniedziałek). Data wystawienia = 8.07.2024 (poniedziałek) = nr KSeF: NIP-8.07.2024.xxx ▪ Kurs z 5.07.2024 r. (piątek); nie ma możliwości wyboru kursu i przeliczenia z 4.09 (czwartek), bo e-faktura została wystawiona później niż następnego dnia po dniu wskazanym w polu P1. – 3 dni już nie można skorzystać

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości