Ulga podatkowa IP BOX

6 stycznia 2020

IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego, która wynosi 5% od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, objętych patentem bądź innym prawem ochronnym.

Warunkiem skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności badawczo – rozwojowej, dzięki której wytwarzane jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz prowadzenie odrębnej ewidencji.

Czym jest działalność badawczo – rozwojowa i kwalifikowane prawo własności intelektualnej (zwane, dalej „IP” od angielskiego określenia Intellectual Property)?

Działalność badawczo – rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań ( art. 5a pkt. 38 ustawy o PIT).

Natomiast kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP) to zgodnie z art. 30 ca pkt.2 ustawy o PIT:

  1. patent,
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
  8. autorskie prawo do programu komputerowego– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Jak wspomnieliśmy powyżej, aby skorzystać z ulgi IP Box oprócz prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej oraz wytworzenia kwalifikowanego IP należy prowadzić odrębną ewidencję. Co powinna zawierać specjalna ewidencja podatkowa? Ewidencja ta powinna zawierać takie informacje jak: osiągnięte przychody i poniesione koszty, dochody, straty, dochody które podlegają uldze 5% oraz dochody które nie podlegają 5% uldze.

Aby być pewnym czy aby na pewno mogę korzystać z ulgi IP Box warto wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jeśli otrzymamy odpowiedź, która umożliwi nam korzystanie z omawianej ulgi wówczas rozliczenia jej dokona się dopiero w zeznaniu rocznym. Ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego wynoszącej 5% w wyliczanych zaliczkach w trakcie roku.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości