Mały ZUS PLUS

6 stycznia 2020

Mały ZUS
Mały ZUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą z nich jest ulga na start, kolejną są składki preferencyjne przez okres 24 miesięcy, a następnie Mały ZUS Plus (dotychczas Mały ZUS).

Mały ZUS do 31 stycznia 2020 rok

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać jak dotychczas z Małego ZUS – u i chcą zapłacić mniejszą kwotę składek do ZUS za styczeń 2020 rok muszą zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku z kodem 0590 lub 0592. Mały ZUS jest dla firm, które w roku poprzednim 2019 nie przekroczyły przychodu 67 500 tysięcy złotych. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 roku z Małego ZUS – u. Osoby korzystające z ulgi w 2019 roku i które nadal chcą z niej korzystać oraz spełniają wymagania muszą złożyć formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II.

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do Małego ZUS – u w styczniu – następnie od 1 lutego 2020 roku będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS – u Plus bez konieczności ponownego zgłaszania się.

Mały ZUS PLUS od 1 lutego 2020 rok

Od 1 lutego 2020 roku wchodzi w życie Mały ZUS Plus. Osoby, które chcą korzystać z tej ulgi muszą zgłosić chęć korzystania z niej do 29 lutego 2020 roku. Mały ZUS Plus jest dla najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w roku poprzednim będzie równy 120 tysięcy złotych.

Kolejnym kryterium korzystania z Małego ZUS Plus jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z ulgi tej nie skorzystają osoby, które w poprzednim roku rozliczały się w formie karty podatkowej i jednocześnie były zwolnione z podatku VAT (z niższych składek skorzysta natomiast przedsiębiorca, który jest na karcie podatkowej i prowadzi jednocześnie ewidencję VAT). Z ulgi nie skorzystają również przedsiębiorcy wykonujący prace na rzecz swoich byłych pracodawców.

Z Małego ZUS Plus można korzystać przez 36 miesięcy, czyli 3 lata w ciągu kolejnych 60 miesięcy, czyli 5 lat prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że z ulgi możemy korzystać przez 3 lata, a następnie przez kolejne 2 lata musimy opłacać składki w normalnej wysokości. Po upływie 2 lat możemy znowu skorzystać z Małego Zus Plus.

Mały ZUS Plus dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Obniżka nie dotyczy składki zdrowotnej. Ulga ta to nic innego jak rozszerzenie bądź modyfikacja już istniejącego dotychczas Małego ZUS- u. Poszerzy ona grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki. Każdego miesiąca będzie można zaoszczędzić pieniądze, które zamiast dla ZUS najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na rozwój swojej firmy.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości