Kiedy należy zmienić formę opodatkowania i jaka forma będzie najkorzystniejsza?

6 stycznia 2020

Formy opodatkowania

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca stoi przed wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania dla swojej firmy. Zdarza się, że w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wybór nie był trafiony lub zwyczajnie nie opłaca nam się być dłużej na danej formie opodatkowania. Jest to bardzo ważna kwestia ponieważ dobrze dobrana forma może pozwolić zaoszczędzić firmie pieniądze, które mogą być zainwestowane w jej rozwój. Źle dobrana forma opodatkowania może natomiast doprowadzić ją do poważnych problemów finansowych, a nawet bankructwa.

Podatnicy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania powinni tego dokonać najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód, wypełniając formularz CEIDG – 1. Można to zrobić przez internet lub osobiście udając się do urzędu miasta lub gminy. Informację tę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Jeśli zmieniamy formę opodatkowania na tzw. kartę podatkową do CEIDG – 1 dodatkowo należy dołączyć wniosek PIT – 16.

Przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:

  1. zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  2. ryczałt ewidencjonowany,
  3. kartę podatkową.

Najbardziej popularną formą rozliczeń są zasady ogólne. Będąc na zasadach ogólnych wysokość podatku dochodowego oblicza się na podstawie uzyskanego dochodu (przychód minus koszty). Podatnik rozlicza się według dwóch skal podatkowych:

  1. podatek progresywny w wysokości 17% w stosunku do dochodów poniżej 85 528 złotych i 32%, w stosunku do dochodów powyżej 85 528 złotych. Dużym plusem bycia na książce przychodów i rozchodów jest możliwość skorzystania ze wszystkich dostępnych ulg i odliczeń jak również rozliczania się wspólnie z małżonkiem.
  2. podatek liniowy przeznaczony jest dla firm, które osiągają większe dochody i nie chcą płacić wysokich podatków w postaci 32%. Wybierając podatek liniowy wybieramy stawkę opodatkowania, która wynosi 19%. Wybierając podatek liniowy możemy odliczyć tylko stratę z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Nie można skorzystać z większości ulg jak również nie można rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem.

Ryczałt ewidencjonowany nie jest dla każdego przedsiębiorcy i zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek ustala się na podstawie uzyskanego w danym miesiącu przychodu. Koszty firmy nie mają wpływu na wysokość podatku. Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Mamy 8 stawek ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17% i 20 %. Pamiętaj, że nie każdy może korzystać z tej formy opodatkowania.

Wybierając kartę podatkową należy pamiętać, że koszty ponoszone w związku z działalnością firmy nie mają wpływu na wysokość podatku. Będąc na karcie podatkowej płaci się stałą miesięczną stawkę podatku dochodowego ustalaną przez urząd skarbowy zależną od przedmiotu wykonywanej działalności. Wadą tej formy opodatkowania jest to, że nawet jeśli firma nie przyniesie zysku lub będzie miała stratę należy wpłacać co miesiąc określoną stawkę podatku dochodowego. Prócz tego rozliczając się w formie karty, nie możesz korzystać ze wspólnego opodatkowania ze współmałżonkiem oraz nie przysługują ci ulgi podatkowe. Należy pamiętać, że aby być na karcie podatkowej należy spełniać określone warunki – dlatego też nie każdy przedsiębiorca będzie mógł wybrać sobie tą formę opodatkowania.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości