Obowiązek rejestracji podmiotów do BDO

27 listopada 2019

Do 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach, czy też gospodarują odpadami mają obowiązek rejestracji do BDO.

BDO to skrót oznaczający bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Rejestr ten prowadzony przez marszałków województw powstał w celu gromadzenia i zarządzania informacji oraz kontrolowania odpadów i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które występują w tym sektorze.

Zgłoszenie do rejestru można dokonać online, listownie lub osobiście udając się do urzędu marszałkowskiego. Obowiązek ten dotyczy także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą sklep lub hurtownię i udostępniane są klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową,
  • wprowadzają na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz odpady z nich powstające,
  • wszelkie organizacje zajmujące się odzyskiem opakowań,
  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
  • wprowadzają na terytorium kraju oleje, smary, opony oraz prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  • wprowadzają na terytorium kraju pojazdy,
  • wprowadzają na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz odpady z nich powstające.

Wpisowi do BDO nie podlega:

  • osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą, wykorzystująca odpady na potrzeby własne,
  • rolnik (poniżej 75 ha), który jest wytwórcą odpadów.

Jeśli przedsiębiorca pomimo obowiązku nie dokona wpisu do BDO od 01 stycznia 2020 roku grozi mu kara pieniężna lub grzywna.

Od przedsiębiorców, którzy nie dokonają wpisu do BDO po 01 stycznia 2020 r. nie zostaną odebrane odpady.

Ważne: Właściciele firm zajmujących się prowadzeniem hurtowni bądź sklepów i oferujący równocześnie klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, zobowiązani są złożyć roczne sprawozdania o liczbie nabytych/wydanych toreb lekkich ( od 15-49 mikrometrów) i toreb pozostałych (Od 50 mikrometrów wzwyż). Sprawozdanie to należy złożyć za pośrednictwem BDO.

Począwszy od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem od powyższej zasady są wyłącznie torby bardzo lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywki.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości