Nowa stawka podatku dochodowego (PIT) i wyższe koszty uzyskania przychodu

6 listopada 2019

Stawka podatku dochodowego

Od 1 października 2019 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego (PIT) w wysokości 17%. Jest to obniżka podatku o 1% z 18% na 17%.

Uzyskane dochody do kwoty 85 528 zł opodatkowane będą stawką 17 %. Nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana stawką 32%.

Kogo dotyczy niższa stawka podatkowa? Nowa stawka PIT dotyczy pracowników, zleceniobiorców, rencistów, emerytów oraz przedsiębiorców.

Nowe przepisy nie dotyczą przedsiębiorców, którzy do rozliczenia przychodów wybrali opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym.

Należy jednak pamiętać, że w rocznym rozliczeniu podatku za 2019 rok do dochodów do 85 528 zł będzie miała zastosowanie stawka 17,75%. W jaki sposób został wyliczona kwota 17,75%?

18 %:12miesięcy =1,5 x 9 miesięcy (w 2019 obowiązuje 18% przez 9mc) = 13,5%

17 %: 12miesięcy = 1,416 x 3 miesiące (w 2019 obowiązuje 17 % przez 3 mc ) = 4,25 %

13,5%+4,25% = 17,75%

Skala podatkowa na 2019 r. – podstawa obliczenia podatku:

 Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r. – podstawa obliczenia podatku:

Niższa stawka podatku zmieni wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy, których dochody roczne nie przekroczą 85.528 zł – kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 525,12 złotych/ rok (43,76 złotych kwota miesięcznej zaliczki, czyli 1/12 z 525,12 złotych).

Od 1 października 2019 roku obliczając zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 roku dla przedsiębiorców kwota zmniejszająca podatek wynosi: 548 złotych 30 groszy.

Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł miesięcznie. Od 1 października 2019 roku wzrosły one do 250 zł miesięcznie (jeden stosunek pracy – na miejscu). Z kolei pracownicze koszty uzyskania przychodów dla dojeżdżających obecnie wynoszą 139,06 złotych natomiast od 1 października 2019 roku kwota ta wzrasta do 300 złotych miesięcznie (jeden stosunek pracy – poza miejscem). Zmiana dotyczy również kosztów działalności osobistej.

Podsumowując:

W 2019 roku skala podatkowa wynosi 17,75 %. Pracodawca rozliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia stosuje skalę podatkową 17% ( od 01 października 2019 roku). 17,75 % stosowana będzie do dochodów za cały rok w rozliczeniu rocznym.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości