Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

6 listopada 2019

Mechanizm podzielonej płatności

Split payment dla wielu branż przestał być mechanizmem dobrowolnym. Od 1 listopada 2019 roku stał się obowiązkowy. Na czym polega split payment oznaczony na fakturach jako MPP (mechanizm podzielonej płatności)? kogo będzie dotyczyć? 

Dotychczas zapłatę za nabyty towar bądź usługę dokonywaliśmy na rachunek bankowy sprzedawcy w kwocie brutto. Płatność według mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że na konto firmowe sprzedawcy, które znajduje się na białej liście (o tym pisaliśmy tutaj) trafi kwota netto, natomiast VAT trafi na specjalny rachunek bankowy sprzedawcy tzw. rachunek VAT (pamiętaj, aby sprawdzać numer konta bankowego z faktury zakupu na bieżąco przy każdej płatności oraz sprawdź czy twoje konto(a) firmowe znajdują się na białej liście).

Dlatego jest to tak ważne, aby każda firma miała otworzony firmowy rachunek bankowy. MPP nie wykonamy przez rachunek osobisty, prywatny czy ROR, ponieważ nie posiadają rachunku VAT. Posiadając prywatny rachunek nie można zlecić ani przyjąć płatności objętych obowiązkowym MPP. W związku z powyższym nie posiadając konta firmowego nie będzie możliwości wykonania przelewu zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku. Dotyczy to zarówno sprzedawcy jak i nabywcy.

MPP dotyczy branż najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe między innymi: sprzedaż węgla, elektroniki, części do samochodów i motocykli, atramenty i tusze kreślarskie, usługi budowlane, pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD i inne. Szczegółowy wykaz 150 towarów i usług objęty obowiązkowym split payment zawiera załącznik numer 15 do ustawy o VAT (zał.). 

Split payment stosuje się, gdy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki:

  • wartość brutto całej faktury przekracza 15 tysięcy złotych,
  • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów bądź usług wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy o VAT,
  • nabywca oraz sprzedawca są podatnikami VAT.

Warto zwrócić uwagę, że jest tutaj mowa o transakcji powyżej 15 tys. złotych. Transakcja to co najmniej wykonana jedna płatność np. za nabycie towaru lub usługi. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadza czasowego ograniczenia okresu sumowania wielu płatności, składających się na pojedynczą transakcję. Może się okazać, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat przykładem może być tutaj zawarcie umowy realizowanej etapami jak np. umowa o roboty budowlane.

Split payment nie stosuje się, gdy:

  • faktura jest na kwotę równą lub niższą aniżeli 15 tys. złotych brutto i dotyczy sprzedaży usług lub towarów podlegających obowiązkowemu MPP,
  • faktura jest na kwotę równą lub niższą aniżeli 15 tys. złotych brutto i jest mieszana tzn. że posiada zapis sprzedaży towarów lub usług podlegających obowiązkowemu MPP i tych które nie podlegają obowiązkowemu MPP.

Każda faktura sprzedaży, która została wystawiona przez czynnego podatnika VAT, jest objęta obowiązkowym MPP i opiewa na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych obowiązkowo musi posiadać zapis:„Mechanizm Podzielonej Płatności”.Jeżeli zapomnimy o zapisie na fakturze mamy możliwość ją poprawić wystawiając Fakturę korygującą.

Otrzymując fakturę od nabywcy z adnotacją MPP musimy zapłacić ją metodą split payment. Jeżeli mamy obawy, czy aby na pewno powinna ona zostać zapłacona MPP lepiej dokonać płatność metodą podzielonej płatności niż jej nie wykonać. Co ważne, otrzymując fakturę od nabywcy musimy sprawdzić czy nie powinna posiadać zapisu:„Mechanizm Podzielonej Płatności”.Jeśli takowy zapis być powinien powinniśmy wystawić notękorygującą.

Od 1 listopada 2019 roku, przestały obowiązywać faktury oznaczone „odwrotne obciążenie”, a zastąpiły je faktury oznaczone zapisem: „Mechanizm Podzielonej Płatności”.

Za brak wdrożenia w życie przepisów MPP grożą wysokie sankcje pieniężne zarówno ze strony nabywcy jak i sprzedawcy. 

Rachunek VAT wraz ze środkami na nim zgromadzonymi należą wciąż do ciebie. Organy podatkowe nie będą dysponować tymi środkami jednak będą sprawować nad nimi nadzór. Warto pamiętać, że z rachunku VAT opłacimy również podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz składki ZUS, podatek akcyzowy oraz należności celne.

Od 01-01-2020 roku faktury powyżej 15 tysięcy złotych zapłacone na konto bankowe, które nie będzie widniało na w/w liście, nie będzie mogło być kosztem uzyskania przychodu. Jeśli jednak przelew zostanie zrealizowany, przedsiębiorca ma możliwość zawiadomić naczelnika US o wykonaniu takiego przelewu. Będzie mieć na to tylko 3 dni od wykonania przelewu, a to, w jaki sposób będzie należało złożyć zawiadomienie, zostanie dokładnie wskazane w art. 117b Ordynacji podatkowej.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości