Paragon nie będzie podstawą do wystawienia faktury

1 września 2019

Dotychczasową praktyką było to, że przedsiębiorcy dokonujący zakupu brali od sprzedawcy paragon fiskalny a kolejno w późniejszym terminie prosili o wystawienie faktury VAT. Praktyka ta obecnie ulega zmianie, gdyż ustawodawca od 1 stycznia 2020 roku ogranicza taką możliwość. Zatem, od dnia w wejścia w życie nowych przepisów  przedsiębiorca zmuszony będzie zdecydować czy dokonywane zakupy będą dokumentowane paragonem fiskalnym czy fakturą VAT. Decyzja ta nie będzie mogła być zmieniona wyłącznie z jednym wyjątkiem.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której na paragonie fiskalnym zostanie umieszczony NIP nabywcy.

Powyższa zmiana podyktowana jest chęcią wyeliminowania nielegalnego procederu polegającym na tym, że przedsiębiorcy zbierali paragony fiskalne od osób trzecich i kolejno żądali od sprzedawców wystawienia faktur VAT rzekomo dokumentujących dokonane przez nich zakup.

Pojawiły się nawet oferty sprzedaży tego rodzaju paragonów. Sztuczne generowanie kosztów prowadzonego przedsiębiorstwa spotkało się z ujemną oceną organów skarbowych. Aby wyeliminować tego rodzaju postępowanie, podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych przepisów. Ustawodawca szacuje, że wprowadzona zmiana może spowodować zwiększenie przychodów do budżetu państwa o ponad 1 mld zł rocznie.

Przepisy te nakładają zatem obowiązek na rzecz sprzedawców wystawiania faktur wyłącznie w sytuacji, gdy zażąda tego kupujący lub okaże paragon fiskalny, na którym widnieje jego numer NIP. Niedozwolone będzie wystawienie faktury VAT na podstawie anonimowych paragonów. Działanie takie wiązać się będzie z sankcjami podatkowymi i obciążeniem sprzedawcy dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% kwoty podatku VAT wskazanej na nielegalnej fakturze. Ta sama sankcja grozi również kupującemu, który będzie się posługiwał nielegalną fakturą.

Należy zwrócić uwagę, że część sprzedawców posiada kasy fiskalne, które nie mają funkcji zamieszczania numeru NIP kupującego na paragonie fiskalnym w takiej sytuacji kupujący powinien od razu podjąć decyzję czy chce otrzymać fakturę VAT, pod rygorem utraty tego prawa w terminie późniejszym.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości