Zerowy PIT dla młodych

27 sierpnia 2019

Od 1 sierpnia 219 roku obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia. Limit uprawniający do zwolnienia to uzyskane dochody nie przekraczające w skali roku kwoty 85 528 złotych. Biorąc pod uwagę, że od dnia wejścia w życie przepisów do końca 2019 r. pozostało 5 miesięcy kwota ta w roku 2019 została proporcjonalnie zmniejszona i wynosi 35 636,67 zł.

Nadwyżka powyżej 85 528 złotych zostanie opodatkowana na dotychczasowych zasadach, zgodnie ze skalą podatkową.

Warto zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zleceń. Przepisy nie dotyczą umów o dzieło.

A co z młodymi przedsiębiorcami prowadzącymi własny biznes? Niestety, takie osoby nie mogą liczyć na zwolnienie. 

Skorzystanie z omawianego zwolnienia skutkuje tym, że pracodawca powiększy wynagrodzenie należne pracownikowi o zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzaną do tej pory do urzędu skarbowego.

Aby otrzymać wyższą pensję już za sierpień 2019 roku należy złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, że dochody osiągane w 2019 roku korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

A co się stanie jeśli pracownik nie złoży wyżej wymienionego oświadczenia pracodawcy?

Pracodawca dalej będzie pobierał zaliczkę na podatek dochodowy, a pracownik poniżej 26 roku życia nie korzystający z nowego przepisu otrzyma ją przy rozliczeniu rocznym PIT za 2019 rok.

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości