Biała lista podatników VAT i rachunek firmowy

1 września 2019

Od 1 września 2019 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w podatkach.  Począwszy od tego dnia, każdy przedsiębiorca powinien posiadać w banku rachunek firmowy. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego powinien go założyć, a następnie zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego poprzez aktualizację CEIDG lub NIP-8.

Od 1 września 2019 roku powstanie tzw. biała lista podatników VAT. Dzięki białej liście podatników VAT istnieje możliwość sprawdzenia naszego kontrahenta. Takiej weryfikacji będzie można dokonać w serwisie Ministerstwa Finansów oraz na stronie CEIDG. W nowej bazie podatników VAT znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje dotyczące polskich przedsiębiorców: numery rachunków firmowych, które przedsiębiorca podawał przy zakładaniu firmy, nazwa firmy, imię i nazwisko, NIP, PESEL, REGON, adres siedziby firmy, data rejestracji do VAT, odmowa lub wykreślenie z rejestracji VAT.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest sprawdzenie rachunku bankowego w bazie z widniejącym rachunkiem bankowym na fakturze. Jest to szczególnie ważne, w sytuacji transakcji na kwotę powyżej 15 tys. zł. Jeśli kupujący wykona przelew na konto widniejące na fakturze, a następnie okaże się że numer rachunku w bazie jest inny niż na fakturze, to wówczas konsekwencje będzie ponosił kupujący. Konsekwencje te będą dotyczyły tego, że nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów podatkowych, oprócz tego będzie odpowiadał za zaległości podatkowe sprzedawcy.

Podsumowując:

  1. Przedsiębiorca powinien posiadać rachunek firmowy, który od 1 września będzie jawny w białej liście podatników VAT,
  2. Powinien również sprawdzić czy dostawca (usługodawca) widnieje w nowej rządowej bazie i czy jest tam jego numer rachunku bankowego,
  3. W dniu zapłaty za fakturę należy zweryfikować, czy numer rachunku bankowego podany na dokumencie jest taki sam jak numer rachunku w bazie
  4. Przedsiębiorca, który zapłaci za transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunek inny aniżeli na białej liście podatników VAT nie będzie miał możliwości zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

 

 

 

 

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 219 roku obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26

JPK_VAT

Czym jest JPK VAT ? JPK_VAT to nic innego jak zestaw informacji o Twoich zakupach